• Français
 • Română
  • Transcrierea divortului pronuntat in Franta

   divorce par consentement mutuel

   Pentru a veni in sprijinul cetăţenilor romani aflaţi in Franţa, in al căror statut civil au intervenit modificări înregistrate în străinătate, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 187/09.05.2003, preia cereri prin intermediul Secţiei consulare a Ambasadei, pentru înscrierea menţiunilor in starea civila.

   Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României acreditate în străinătate nu pot înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă înregistrate/înscrise la misiune/oficiu, referitoare la modificările intervenite în statutul civil al persoanei.

   Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi în al căror statut civil a intervenit una din modificările referitoare la divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume (în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în unul din statele membre ale Uniunii Europene sau în unele din statele cu care România a încheiat tratate de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei pot depune, la misiunea diplomatică sau oficiul consular, cererea însoţită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil.

   Cererea se poate adresa şi în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială direct la primăria care are în păstrare actul de stare civilă.

   Documente necesare în vederea înscrierii menţiunii de divorţ:

    

   1. În cazul în care căsătoria a fost efectuată în România:
   • cerere servicii consulare;
   • – cerere tip privind înscrierea menţiunii;
   • – certificatul romanesc de naştere in copie;
   • – certificatul romanesc de căsătorie in copie;
   • – hotărârea de divorţ pronunţată în Franţa, în original şi copie;
   • traducerea hotărârii judecătoreşti la un traducător autorizat de limba română (în original);
   • – documentul de identitate (paşaport sau carte de identitate).

   Taxe încasate:

   • – legalizare copie hotărâre de divorţ – 30 euro
   • – cerere certificat de naştere cu menţiuni – 50 euro

    

   • 2. În cazul în care căsătoria a fost efectuată în Franţa:
   • cerere servicii consulare;
   • – cerere tip privind înscrierea menţiunii;
   • – copie integrală a actului de căsătorie francez in original;
   • – traducerea copiei integrale a actului de căsătorie francez, efectuata de către un traducător autorizat, în original;
   • – hotărârea de divorţ pronunţată în Franţa, in original;
   • – traducerea hotărârii de divorţ efectuata de către un traducător autorizat
   • – copie certificat romanesc de naştere
   • – document de identitate (paşaport sau carte de identitate)

   Taxe încasate:

   • – legalizare copie act de căsătorie francez – 30 euro
   • – legalizare copie hotărâre de divorţ – 30 euro
   • – cerere certificat de naştere cu menţiuni – 50 euro
  Comments are closed.